Per Olav Ulberget style=

Per Olav Ulberget

President Medlemsansvarlig
Jan-Terje Ramberg style=

Jan-Terje Ramberg

Visepresident
Berit Sæther Baldersheim style=

Berit Sæther Baldersheim

Sekretær
Bjørn Fosse style=

Bjørn Fosse

Kasserer
Cato Andersen style=

Cato Andersen

Klubbmester
Ellen Indal style=

Ellen Indal

Styremedlem